“แหล่งข่าว” ที่มาของข้อมูลที่เราต้องทำความเข้าใจ

กว่าจะมาเป็นข่าวข่าวหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่ได้นั้น “แหล่งข่าว” เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะนั่นคือที่มาของข้อมูลทั้งหมดผ่านตัวบุคคล เอกสาร และอื่น ๆ อีกมากที่โดยทั่วไปก็จะเป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริง แต่หากใครที่มีข้อสงสัยและอยากทำความความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งข่าว ชนิดของแหล่งข่าวให้มากขึ้น บทความนี้ช่วยคุณได้แน่นอน เพราะเราได้รวบรวมคำตอบมาคลายข้อสงสัยของคุณแล้ว

News Sources

“แหล่งข่าว” สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ

“แหล่งข่าว” คือ ที่มาของข้อมูลซึ่งแหล่งข่าวนั้นมีตั้งแต่บุคคล เอกสารประเภทต่าง ๆ (ปัจจุบันอาจหมายรวมถึงเอกสารออนไลน์) ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ในประเด็นที่นักข่าวต้องการโดยจะเน้นไปที่ข้อเท็จจริง หรือมีหลักฐานมานำเสนอร่วมเสมอเพื่อนำข้อมูลและรูปหลักฐานที่ได้ไปทำข่าว หรือเขียนข่าวเผยแพร่สู่สาธารณะ ก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น ชัดเจนนั่นเอง

ลักษณะของแหล่งข่าวมีอะไรบ้าง?

ลักษณะของแหล่งข่าวที่ต้องพึงตระหนักมีด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ แหล่งข่าวเปิด และแหล่งข่าวปิด
– แหล่งข่าวเปิด บุคคลหรือผู้ให้ข้อมูลสามารถเปิดตัวต่อสาธารณะได้ (พร้อมเปิดตัวมาก) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่ไม่เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อให้ให้ข่าว เช่น ข้อมูลจากการประชุม การสัมมนา การอภิปราย หรือการแถลงข่าว ฯลฯ
– แหล่งข่าวปิด แน่นอนว่าบุคคลหรือผู้ให้ข้อมูลไม่พร้อมเปิดเผยตัวตน ชื่อ ที่อยู่ อาชีพต่อสาธารณะใด ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย อันตรายหากรู้ว่าใครเป็นคนให้ข้อมูล แหล่งข่าวปิดมักเป็นผู้ให้เบาะแส ที่ได้หรือเสียผลประโยชน์ รวมถึงต้นตอของเรื่องราว การให้เครดิตก็จะให้พูดถึงประมาณว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ หรือแหล่งข่าวผู้ใกล้ชิด

ชนิดของแหล่งข่าวที่ควรรู้

1. แหล่งข่าวพิเศษ ผู้เห็นเหตุการณ์ทันที หรือมีความสนิทกับนักข่าวเป็นพิเศษ ซึ่งจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มงวดในแหล่งข่าวประเภทนี้
2. แหล่งข่าวประจำ เป็นแหล่งข่าวที่ติดตามข่าวสารมานำเสนออยู่เป็นประจำ เป็นระยะ อย่างกระทรวง ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา ฯลฯ ส่วนใหญ่กองบรรณาธิการข่าวจะมอบหมายให้ไปทำ
3. แหล่งข่าวจากสิ่งตีพิมพ์ เป็นแหล่งข่าวที่หาเอง หรือได้รับมาซึ่งจะถูกตีพิมพ์ตามแผ่นประกาศ ใบปลิว แถงการณ์ วารสาร หรือนิตยสาร และอื่น ๆ
4. แหล่งข่าวจากองค์การข่าว แหล่งข่าวประเภทนี้จะมีไว้เพื่อขายข่าวให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะเป็นองค์การข่าวที่จัดตั้งขึ้นอยู่แล้ว
แหล่งข่าวไม่ว่าจะมาจากที่ใดล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเราในฐานะสื่อก็ต้องให้ความเป็นส่วนตัวด้วยในกรณีที่แหล่งข่าวร้องขอ เพื่อสร้างความปลอดภัย ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนในอนาคตนั่นเอง ทั้งนี้ การทำข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวใดก็ตามจะต้องได้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น รวมถึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณสื่อที่ดีด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *