“แหล่งข่าว” ที่มาของข้อมูลที่เราต้องทำความเข้าใจ

กว่าจะมาเป็นข่าวข่าวหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่ได้นั้น “แหล่งข่าว” เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะนั่นคือที่มาของข้อมูลทั้งหมดผ่านตัวบุคคล เอกสาร และอื่น ๆ อีกมากที่โดยทั่วไปก็จะเป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริง แต่หากใครที่มีข้อสงสัยและอยากทำความความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งข่าว ชนิดของแหล่งข่าวให้มากขึ้น บทความนี้ช่วยคุณได้แน่นอน เพราะเราได้รวบรวมคำตอบมาคลายข้อสงสัยของคุณแล้ว “แหล่งข่าว” สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ “แหล่งข่าว” คือ ที่มาของข้อมูลซึ่งแหล่งข่าวนั้นมีตั้งแต่บุคคล เอกสารประเภทต่าง ๆ (ปัจจุบันอาจหมายรวมถึงเอกสารออนไลน์) ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ในประเด็นที่นักข่าวต้องการโดยจะเน้นไปที่ข้อเท็จจริง หรือมีหลักฐานมานำเสนอร่วมเสมอเพื่อนำข้อมูลและรูปหลักฐานที่ได้ไปทำข่าว หรือเขียนข่าวเผยแพร่สู่สาธารณะ ก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น ชัดเจนนั่นเอง ลักษณะของแหล่งข่าวมีอะไรบ้าง? ลักษณะของแหล่งข่าวที่ต้องพึงตระหนักมีด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ แหล่งข่าวเปิด และแหล่งข่าวปิด - ....

Continue reading